Vrste poremećaja kao uzročnika vrtoglavice


Opšte je poznato da postoji više poremećaja koji se klasifikuju kao uzročnici vrtoglavica. Mnogi od njih mogu da budu rezultat ozbiljnijih poremećaja (kao što su centralni poremećaji) ili blažih poremećaja (kao što su periferni poremećaji). Vrtoglavice nastaju poremećajem najmanje dva sistema za ravnotežu koji će dovesti do nestabilnosti u hodu, iluzija i neprocenjenosti udaljenosti objekata u okolini. Ukoliko su čula za ravnotežu nadražena ili je njihova aktivnost ograničena, nastaje vrtoglavica. Stoga su pomenuti poremećaji klasifikovani na sledeći način:

Vrste poremećaja-uzročnika vrtoglavice:

 

1. Periferni poremećaji – nastanak vrtoglavice

Vrtoglavica koja zauzima znatno mesto po broju i intenzitetu poremećenosti osećaja za ravnotežu nastaje direktnom promenom signala čula za ravnotežu, odnosno čula dodira i vida. Ukoliko pacijent nema kontrolu nad osećajem dodira, on će zasigurno imati problem sa ravnotežom. Propriceptivni sistem zglobova, ekstremiteta tetiva i mišića kao i nesklad funkcija čula vida doprineće nestabilnosti, mantavosti ili vrtoglavici.

Poremećaji koji se najčešće javljaju pri perifernom čulu ravnoteže jesu:

  • Menierova bolest
  • Bezopasna prolazna položajna vrtoglavica
  • Jednostrano oštećenje perifernog čula ravnoteže (čulo sluha)
  • Povreda ili upala srednjeg i unutrašnjeg uha
  • Dehiscencija polukružnih kanala unutrašnjeg uha
  • Urođene deformacije unutrašnjeg uha i njegova autoimuna oboljenja itd.

 

2. Centralni poremećaji kao uzroci vrtoglavice

Centralni poremećaji centra za ravnotežu uvek imaju ozbiljniji i dugoročniji karakter od poremećaja perifernog centra za ravnotežu. Ovi poremećaji uzrokuju vrtoglavicu ili osećaj nestabilnosti tj. mantavosti i nesigurnosti pri kretanju.

Oboljenja ove vrste su:

 

3. Nevestibularni uzroci nastanka vrtoglavica

Vrtoglavica može takođe da nastane nedostatkom vitamina B12, poremećajem rada štitaste žlezde, oboljenjima krvnih sudova i pritiskom na vestibularni nerv, nestabilnom gustinom krvi i neumerenom upotrebom lekova u kombinaciji sa alkoholom.

a.) Sinkopa i presinkopa

Osim pomenutog treba naglasiti da simptomi kao što je osećaj nestabilnosti ili mantavosti ili nejasnoće u glavi ne biva isključivo subjekt pomena vrtoglavice. Ovakvi simptomi su karakteristični i za glavobolje odnosno sinkope i presinkope – poredi se sa nesvesticom ili osećajem gubitka svesti i nastaje pri nedovoljnoj cirkulaciji krvi u mozgu. Bolest ove vrste nastaje sniženim krvnim pritiskom kada ste uspravni ili naglo ustajete, ležete i pomerate glavu, pri nedostatku tečnosti u organizmu, anemičnosti. Uzroci nastanka dele se na ortostatsku hipertenziju tj. snižen krvni pritisak u uspravnom položaju i pri naglim pokretima, na vazovagalne napade gde dolazi do zujanja u ušima, mučnine i osećaja lebdenja pre pada u nesvest. Nagle promene u vazodepresornom centru u moždini uzrokuju smanjen srčani volumen i uspore rad srca što se direktno reflektuje na slabiju cirkulaciju krvi u mozgu. Često uzrok može da bude i hiperventilacija, gde se teži dubljim udisajima vazduha koji, pak, doprinose smanjenju ugljen-dioksida, a ovo, posledično, utiče na stezanje krvnih sudova mozga itd.

b.) Ostali uzroci nastanka vrtoglavica

Razne psihijatrijske bolesti kao što je depresivnost (anksioznost), kao i smanjenje količine šećera u krvi koji može da ima za posledicu stanja slična vrtoglavicama tj. osećaju onesvešćivanja, bledila i slabosti. Posledica hroničnog oštećenja sluha ili oka i upotreba lekova u kombinaciji sa alkoholom mogu takođe da uzrokuju vrtoglavicu.

Ukoliko ste sebe pronašli u nekom od pomenutih uzroka nastanka vrtoglavice, a patite od nje, molimo vas da nam se obratite, zato što mi zaista možemo da vam pomognemo.

Saznaj više na: Medihelp.co.rs - Vrtoglavica