Poremećaji čula vida i čula sluha kao simptomi vrtoglavice


Svakom je jasna vrednost očiju i zdravog vida. Međutim, osim funkcije gledanja, vid je izuzetno krucijalan i kao deo sistema za ravnotežu. Naime, oko skoro 20% nervnih vlakana očiju vrši interakciju sa vestibularnim sistemom. Osim toga postoji još nekoliko anomaličnosti vida koji mogu da ukažu na vrtoglavicu. Degenerativne promene vida nekad ukazuju i na nastanak šloga, na vestibularne poremećaje, povrede glave ili promene atmosferskog pritiska itd.

Poremećaji čula vida kao simptomi vrtoglavice

1. Vrtoglavicu može da izazove poremećaj vidnog polja. Ukoliko je razlika između nalaza oba oko znatno različita, slika koju mozak dobija može da izazove stalni zamor i vrtoglavicu. Ovaj pojam se definiše kao aniseikonija i efekat nejednakosti vida oba oka biva odgovoran za dezorijentaciju, a samim tim i poremećaj ravnoteže.

2. Vertikalni disbalans oka jedno je od oboljenja očiju koje ima tendenciju da izazove dvostruku sliku (hipertropija) ili da izaziva blažu nejasnoću (hiperforija). U tom slučaju osoba će nesvesno naginjati glavu kako bi težila izjednačenju te slike mehaničkim putem koji će, posledično tome, izazvati poremećaj tečnosti u unutrašnjem uhu i time izazvati poremećaj ravnoteže tj. vrtoglavicu.

3. Binokularnost vida podrazumeva normalno ujednačeno funkcionisanje očiju. Reč je o prilagođavanju odnosno združivanju vidnog kruga oba oka i fokusiranju očiju na isto. Međutim, binokularna disfunkcija vida može da se desi kao posledica povrede, visoke telesne temperature, moždanog udara, klime itd. U slučaju disfunkcije ovog tipa oči „beže” nalevo i nadesno ili ka unutra i time izazivaju zamor pri gledanju, dupli vid, preteranu stimulaciju vida – a ona za posledicu stvara vrtoglavicu i propratne probleme sa ravnotežom. Dvostruki vid može da se pridruži ovoj kategoriji, jer ima takođe dezorijentišući efekat po oči. Dešava se da jedno oko beži nagore, nadole ili ustranu, a drugo opet pak na obratnu stranu i sl. U tom slučaju i pored maksimalnog truda pacijenta da izjednači sliku, koristeći flastere i gledajući samo na jedno oko, ovakva svakodnevnica može biti veoma zamorna i često može da izazovi problem ravnoteže tj. vrtoglavicu.

4. Tzv. ambijentalni vizuelni poremećaj ume da bude veoma disfunkcionalan, gde oči zapravo bivaju disfunkcionalne. Drugim rečima, poremećaj nastaje propraćen nekim degenerativnim problemima neurološke prirode nakon povrede mozga ili cerebralno-vaskularnih bolesti. U tom slučaju dolazi do neuravnoteženosti vizuelnog i ambijentalnog fokalnog proces te osoba biva dezorijentisana u prostoru oko sebe, što direktno utiče na poremećaj sistema za ravnotežu.

Poremećaji čula sluha kao simptomi vrtoglavice

1. Upala labirinta (tzv. labirintitis) predstavlja jedan od simptoma vrtoglavice propraćene naglim gubitkom sluha. Ovo oboljenje nastaje zajedno sa zaušnjacima, autoimunim bolestima, boginjama, a katkad i nepoznatim uzročnikom. Postoji bakterijski labirintitis koji je propraćen bolestima srednjeg uha ili meningitisom, mučninom, bolom iza uha u vrtoglavicom. U tom slučaju terapija biva na bazi antibiotika, ali ukoliko je kao posledica nistagmusa ili BPPV-a, terapija biva mehanička tj. uslovljena je pokretima glave sa ciljem razgrađivanja i vraćanja otolita na svoje prvobitno mesto.

2. Upala vestibularnog živca može da uzrokuje ne samo akutnu bol, već i zanošenje na stranu na kojoj je živac upaljen, a to često biva propraćeno strahom i napadima panike. Uzrok nastanka može da bude virusna infekcija koja može da zadesi bilo koga bilo kada i tada se oseća oštećenje vestibularne funkcije, odnosno neravnoteža

3. Ostali uticaji čula sluha na nastanak vrtoglavica mogu da predstavljaju mnogobrojne traume čula sluha tj. uha, upale ili oštećenja unutrašnjeg uha nastala pod uticajem toksičnog delovanja lekova, posebno aminoglikozida kao što je gentamicin, streptomicin, tobramicin itd. Postoje i drugi uticaji koji nisu direktno vezani sa čulom sluha, a mogu da izazovu vrtoglavicu. U pitanju mogu biti vaskularne bolesti i bolesti srca.

Iako na prvi pogled izgleda da čulo vida ili sluha nema velike veze sa ravnotežom, običnom neznalcu, ono i te kako ima igra značajnu, a možda i krucijalnu ulogu u dijagnozi lečenja.

Saznaj više na: Medihelp.co.rs - Vrtoglavica