Kako nastaje bezazlena prolazna položajna vrtoglavica?


Bezazlena prolazna položajna vrtoglavica ili kraće: BPPV opisuje sama sebe svojim imenom. Međutim, njen nastanak zahteva znatno više obrazloženja. Naime, BPPV predstavlja najčešću vrstu vrtoglavica nastalu pri naglijim pokretima glave i tela, ali njena klinička slika, iako na prvi pogled zabrinjavajuća, zapravo biva potpuno bezazlena. Pridev „bezazlena“ okarakterisan je činjenicom da BPPV ne ostavlja nikakve dugoročne probleme na zdravlje pacijenta koji boluje od nje, niti na pacijentov sistem za ravnotežu. Zapravo, BPPV se veoma uspešno leči i ne predstavlja veliku komplikaciju po zdravlje bolesnika.

Nastanak bezazlene prolazne položajne vrtoglavice

BPPV nastaje direktno srazmerno pokretima glave, a to se pre odnosi upravo na čulo za ravnotežu u unutrašnjem uhu koje se sastoji od utrikulusa, sakulusa i tri polukružna kanala usmerena u tri ravni unutrašnjeg uha. Pomeranjem glave dolazi i do pomeranja endolimfe u unutrašnjosti uha koja utiče na nadražaj senzornih ćelija u polukružnim kanalima unutrašnjeg uha.

Sastavni deo unutrašnjeg uha, senzornog dela utrikulusa i sakulusa, čine otokonije – mikrokristali kalicijum-karbonata koji „opažaju“ naša vodoravna i uspravna kretanja u odnosu na gravitacionu silu. Kod pacijenata koji boluju od bezazlene prolazne položajne vrtoglavice, otokonije se pomere i završe u nekom od pomenutih polukružnih kanala unutrašnjeg uha. To često biva zadnji kanal zbog svog pogodnog anatomskog položaja. Otokonije, tj. njihov detritus počinje da se pomera zajedno sa endolimfom pri pacijentovim pokretima glavom, što zapravo biva glavni uzrok nastanka pomenute vrtoglavice. Ovo kretanje u polukružnom kanalu unutrašnjeg uha daje pogrešan, tj. nerealističan (iako očigledno realan) nadražaj senzornih ćelija i stoga kod pacijenta dolazi do gubitka orijentacije u prostoru. Manifestuje se kratkotrajnom vrtoglavicom nastalom pri naglom pomeranju glave, saginjanju, ustajanju, leganju, zabacivanju glave i okretanju.

Pomenuto stanje može biti propraćeno blažom ili jačom mučninom, kao i povraćanjem u težim slučajevima. Često je primećen i osećaj mutnoće i rasejanosti i nejasnoće u glavi.

Postavlja se pitanje zašto nastaje BPP vrtoglavica, odnosno šta je uzrok njenog nastanka? Uzrok je nažalost često potpuno nepoznat, ali je primećeno da bezazlene prolazne položajne vrtoglavice nastaju usled degenerativnih promena unutrašnjeg uha kao što je:

  • Starenje
  • Povreda glave ili uha
  • Stanje hronične upale uha
  • Menierova bolest
  • Vestibularni neuronitis
  • Ležanje duži vremenski period

U pomenutim primećenim stanjima dolazi do mobilnosti otokristala i njihov nepoželjan položaj zasigurno stvara osećaj vrtoglavice.

Vrste bezazlenih prolaznih položajnih vrtoglavica i dijagnoza lečenja

Opšta podela položajnih vrtoglavica bazirana je na:

  • Principu zahvaćenosti polukružnog kanala detritusom otokonija
  • Pokretljivosti otokonija u polukružnom kanalu unutrašnjeg uha, tzv. kanalolitijaza ili kupulolitijaza - nepokretljivost otokonija u pomenutom kanalu.

Dijagnoza bezazlenih prolaznih položajnih vrtoglavica biva dijagnostifikovana na osnovu anamneze, vestibularnih ispitivanja i pregleda. Dijagnoza se ustanovljava posebnim testovima u kojima se pacijent postavi na krevet gde leže i ustaje sa glavom u posebno određenom položaju sa ciljem uočavanja rotatornog nistagmusa od strane ispitivača i osećaja vrtoglavice od strane pacijenta. Ako je test ove prirode negativan, a pacijent oseća iste tegobe, neophodno je uraditi neka dodatna vestibularna ispitivanja koja imaju za cilj da smanje dijapazon udruženih oboljenja koja su sugerisana istim ili sličnim simptomima. U slučaju kada pacijent dođe kod lekara, a kada nema taj problem, otoneurološki pregled treba da ukaže na srž problema.

Bezazlena prolazna položajna vrtoglavica može da se otkloni tzv. kanal-repozicionim manevrom odnosno stručnim kontrolisanjem pokreta tela pacijenta. Ovom metodom se otklanja i do 90% otokristala iz nekog od polukružnih kanala u kojem su se otokristali nalazili. Otklanjanje otokristala moguće je i primenom repozicionog manevra po Epilijevom ili Simonovom principu sa veoma dobrim krajnjim rezultatima. Nakon primene pomenute metode otklanjanja otokristala sa neželjenog mesta u polukružnim kanalima pacijenti mogu da i dalje osete vrtoglavicu i mučninu, ali one treba da prođu u roku od nekoliko dana, kada se očekuje resorpcija otokristala. Za to vreme, lekar sugeriše pacijentu kako treba da se ponaša i koje vežbe da radi i koliko puta dnevno. Međutim, ukoliko rezultati i dalje bivaju pozitivni, pacijent se podvrgava dodatnim manevrima.

Hirurško lečenje se retko upražnjava, jer je potreba za njim retka. U tom slučaju, hirurg treba da onesposobi ulaz polukružnog kanala u unutrašnjem uhu kako ne bi dolazilo do daljnjih pomeranja otokristala.

Saznaj više na: Medihelp.co.rs - Vrtoglavica